Είδη ψυχικών επιθέσεων: 7 συμβουλές για να προστατέψετε τον εαυτό σας

2017-08-02

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε πώς να αναγνωρίζετε μία ψυχική επίθεση και να προστατεύετε τον εαυτό σας από αυτήν. Υπάρχουν πολλά είδη ψυχικής επίθεσης, σωματική, συναισθηματική, διανοητική, πνευματική ακόμα και επιθέσεις από σκοτεινές οντότητες. Τις περισσότερες από αυτές τις επιθέσεις μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά οι πνευματικές και οι σκοτεινές ψυχικές επιθέσεις πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψιν.