Να φτάνεις στην άκρη του γκρεμού και να γελάς

2017-07-30

Σώπασε λίγο.

Ακόμα κι ο γκρεμός, αφετηρία είναι αρκεί να σταματήσεις να κάνεις φασαρία για να μην ακούς τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη στιγμή.Την κατάλληλη στιγμή, την λένε "τώρα". Τώρα θα ξανασυστηθείς με την ζωή και θα μάθεις πως το άλλο της όνομα είναι το ρίσκο.

Διαβάστε περοσσότερα εδώ